Objectiu

La present campanya artística de divulgació, pretèn impulsar les prevencions i el coneixement al voltant de les ITS (Infeccions de transmissió Sexual), en el nostre municipi, dissenyant i executant intervencions artístiques en espai públic urbà, potents i sugerents, per a que arribin a TOTS ELS PÚBLICS.

Així, reforçem l’impacte social que s’en pretèn, i oferim una imatge de CIUTAT CONSCIENT, TRANSFORMADORA i ACTUAL.

Utilitzarem EL COLOR com a eix principal de la campanya, sempre present en les obres i les accions programades.

Crear una plataforma de difusió mitjançant l’ús de les xarxes socials per tal d’arribar al màxim de públic possible i en especial als joves.