Proposta

Tal com s'ha anomenat anteriorment es proposen diversos punts d'acció, els quals s'esmentaran més endevant, per tal de que la campanya arribi al màxim de públic possible.

Les diferents maniobres d'actuació constaran principalment de murals monocroms de gran format, instal∙lacions urbanes amb plàstics translúcids i el tintat d’aigua en diferents fonts de la ciutat.

A més a més de la documentació fotogràfica i en vídeo, tant del procés creatiu com del resultat final, i la creació d'una plataforma web explicativa del projecte, on constarà tota la documentació gràfica generada.

Es pretén la creació d’un perfil específic de la proposta en diferents xarxes socials on el públic receptor pugui participar de manera directa.